Intencje (Page 2)

Niedziela (06.1.2019 r.)   7.30      1) Intencja przebłagalna za grzechy Narodu Polskiego 2) W int. Agnieszki, Klaudiusza, Patrycji, Łukasza, Mateusza ich rodziny o osobiste doświadczenie Jezusa Chrystusa  oraz  dla rodziców o Boże Błogosławieństwo. 9.00      1) śp. Kazimiera Jankowska w 4 r. śmierci. 2) śp.  Edward Fassa (6 gr.) 10.30    1) O Boże Błogosławieństwo dla rodziny Państwa Chmielowskich             2) śp. Jan Żukiewicz 28 r. śmierci oraz Zofia, Edward, Katarzyna Żukiewicz 12.00    1) śp. Wojciech Pęcherzewski w 3 r. śm. Oraz zmarli z rodz. Krystyna, Bolesław, Jadwiga, Stanisław, Mieczysław, Stefan, Aniela, Jan, Józefa (f), Stefan, Anna , Tadeusz.              2) śp. Marian Witkowski 12 r. śm,Czytaj dalej

Niedziela (30.12.18 r.)   7.30      1) śp. Zofia, Stanisław, Jarosław Buczek 2) śp. Zofia, Stanisław, Jarosław Buczek 9.00      1) śp. Jadwiga, Henryk, Mieczysław, Halina Orłowscy 2) W int. Arturka w 3 r. urodzin o Boże błog. Opiekę Matki Bożej  oraz dla całej rodziny 10.30    1) śp. Zdzisław Hadam  w 12 r. śm.             2) śp. Piotr, Józefa (f) Władysław 12.00    1) W int. Parafian  2) Wint. Wojciecha, Agnieszki, Karoliny o Boże Błogosł. z  okazji urodzin oraz dla rodziców. 18.00    śp. Ewa Pikor w 30 dzień po pogrzebie od uczestników   Poniedziałek (31.12.2018 r. )   9.00      O upragnione zdrowie dla Weroniki-Łucji Niewczas za przyczyną MatkiCzytaj dalej

  Niedziela (23.12.18 r.)   7.30     1) śp. Ewa, Eugeniusz, Piotr, Przemysław, oraz rodzice z rodziny Kończak. 2) śp. Zdzisław Jezioro o dar nieba 9.00     1) śp. Bronisław 11 r. śm. Oraz rodzic Wiktoria Józef 2) śp. Joanna (f) 10.30   1) śp. Maria Dyba 10 r. śm, Jan 2) śp. Aniela Penksa, Jan, Maria, Edward 12.00   1) W int. Ofiarodawców i darczyńców. 2) W int. Prawnuczek Alinki, Ani i Marysi, które urodziły się w tym roku, o Boże bł. aby Matka Boża okryła płaszczem swej miłości prosi Babcia Maria 18.00   śp. Marek Skowroński w 1 r. śm.   Poniedziałek (24.12.2018 r. )   9.00     MszaCzytaj dalej

Niedziela (16.12.18 r.)   7.30      śp. Irena Kazimierz Ufnal, Janina, Feliks Talaczyński 9.00      śp. Wiesław Zmoczyński w m-c po pogrzebie od uczestników 10.30    1) śp. Stanisław Cichański 10 r. śm 2) śp. Krystyna w 1 r. śm. 12.00    1) Bractwo Św. Józefa  2) Dziękczynno-błagalna dla Lilianny (f) i jej rodziców i siostry 18.00    śp. Tato Stanisław Korzeniowski 19 r. śm.   Poniedziałek (17.12.2018 r. )   6.40      W intencji Parafian przeżywających rekolekcje 9.00      śp. Tadeusz Łuczak 18.00    1)  śp. Barbara Maziarz 12 r. śm. 2) Dziękczynna za uratowanie życia Grzegorza Jędrzejczyka o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny, aby zawsze żyli blisko Boga.   Wtorek (18.12.2018Czytaj dalej

Niedziela (09.12.18 r.) 7:30     Zmarli z Rodziny Grajewskich: Czesława, Feliks, Zofia, Czesław, Stanisław 9:00     1) śp. Jan Wojtas w 9. r. śm., oraz śp. Rodzice Gertruda i Kazimierz Zabielscy 2) śp. Helena i Michał Szudrowicz, Dominik i Kazimiera Baranowscy 10:30   1) w 13. r. ur. Jasia Romańca o zdrowie bł. Boże, dary Ducha Św. dla niego i jego Rodziców 2) śp. Ryszard Bućko w 6. r. śm. 12:00   śp. Wincenty, Marianna oraz Grzegorz Łuc 18:00   śp. Sebastian Pawełek w 1 r. śm.   Poniedziałek (10.12.18 r.) 6:40     śp. Zofia Jeziorowska w m-c po pogrzebie od uczestników 18:00   1) śp. Katarzyna, Jan, Marianna, Stanisław, orazCzytaj dalej

NIEDZIELA 02 XII 2018 – I NIEZIELA ADWENTU 7:30     + + UCZESTNIKÓW KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ 2) + Stanisław, + Adam Skorupscy + Maria + Jan 9:00     + Józef + Zbigniew Szafan w kolejną rocznicę śmierci oraz + Kazimierz i ++ Rodziców + Ignacy i Stefania (f) Chmura 10:30   + Halina Stefanowicz 3 r. śm. oraz + Marta + Kazimierz Miszczak + Lech Stefanowicz 2) + Anna Ozga 8 r. śm. 12:00   + Katarzyna Romaniec 10 r. śm. + Maria 4 r. śm. + Stanisław 3 r. śm. + Marian 10 r. śm. 2) + Rozalia + Andrzej + Stanisław + Teresa + Henryk oraz ++ zCzytaj dalej

NIEDZIELA 18 XI 2018 – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 7:30     + Mieczysław Powązka w 4 r. śm. oraz + Anna + Władysław Frąckiewicz oraz ++ rodzice + Stefania + Władysław, oraz + Leonarda{f} i Krzysztof Wójcik 2) + Michał 7 r. śm. 9:00     + Maria + Eugenia + Tadeusz + Feliks 2) + Jadwiga Głębowska 3 r. śm 10:30   + Marian Rodak 5 r. śm. oraz ++ z rodziny 2) + Kazimierz Duszeńko + Anna + Maciej + Franciszka (F) + Franciszek 12:00   Bractwo św. Józefa 2) + Jan Cygan 18:00   + Helena + Edward + Jadwiga z rodz. Gromnickich + Anna + Michał + TadeuszCzytaj dalej

NIEDZIELA 11 XI 2018 – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 7:30   + Ewa + Adam + Piotr, + Przemysław, + Eugeniusz z rodziny Kończak oraz +Stanisław, +Adam + Janusz + Maria z rodziny Skorupskich. 9:00    1) + Barbara + Bogdan + Tomasz Brenndotter; 2) + Kazimierz Arendarczyk + Zofia, oraz ++ z rodziny i sąsiadów. 10:30 + Waldemar KOR ZUN. 2) + Jan Sikorski 30 dni po pogrzebie od uczestników. 12:00 1) W int. Ojczyzny; 2) + Andrzej Szlęzak 21 r. śm. + Maria + Stanisław. 18:00 + Leon + Tomasz + Jan + Jadwiga (f) + Stanisław + Cecylia (f) + Tadeusz + Ignacy + HelenaCzytaj dalej

NIEDZIELA 04 XI 2018 – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 7:30       + Tadeusz + Stanisław + Jadwiga Łuczak oraz + Józef + Helena + Danuta CAL. 2) + Czesław 7 r. śm. oraz ++ rodzice + Stanisław + Maria. 9:00       + Józef Ostaszewski 8 r. śm. oraz ++ z rodz. Ostaszewskich, Herba, Spittal 2) + Stefania (f) + Antoni HOP, + Waleria, + Józef Cieleccy oraz + Andrzej HOP, oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 10.30     + Piotr, + Anna , + Tadeusz, + Józefa(F) + Władysław + Kazimierz, + Stefan, + Anna o dar nieba. 12:00     W int. Ojczyzny 2) + Paweł Trocki oraz ++ zodz. TrockichCzytaj dalej

NIEDZIELA 28 X 2018 – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 7:30 + Tadeusz Łuczak 2) + Tadeusz Dziuba, oraz za ++ rodziców + Jan + Karolina + Janina (f) + Tadeusz 9:00 + Tadeusz Herba + Tadeusz Spittal + Tadeusz Herba oraz ++ z rodziny Ostaszewskich, Herba Spittal 2) W int. Agnieszki i Dariusza z okazji 26 r. ślubu. 10:30 + Genowefa + Franciszek Michniewscy oraz + Zofia Garbarz 12:00 W int. Ojczyzny 2) + Ryszard + Mirosław o łaskę życia wiecznego 3) W int. ofiarodawców i darczyńców. 18:00 + Anna Budzis ( 28 greg. ) PONIEDZIAŁEK 29 X 2018 7:00 + Anna Budzis ( 22 greg.Czytaj dalej